zlota szkola calosc 2019

OM logoWłaśnie dowiedzieliśmy się, że Komitet Główny Olimpiady Matematycznej zakwalifikował do zawodów finałowych Sebastiana Spyrzewskiego z klasy 2 "d" naszego liceum. Tym sposobem Sebastian stał się kolejnym uczniem "Hetmana", który, będąc już w klasie drugiej, zapewnił sobie wynik 100% na maturze z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Warto wspomnieć, że tylko olimpiady przedmiotowe, w tym matematyczna, gwarantują takie przywileje uczniom, zwalniając ich ze zdawania egzaminów maturalnych. Warunkiem jest uzyskanie co najmniej tytułu finalisty. Teraz Sebastiana czeka finał LXX Olimpiady Matematycznej, który odbędzie się w dniach 3 – 4 kwietnia w Tarnowie. Życzymy Ci, Sebastianie, co najmniej tak dobrego wyniku jak w etapie okręgowym :)