zlota szkola calosc 2019

Szkoła PraworządnościZ radością dzielimy się wiadomością, iż decyzją COPTIOSH zostaliśmy uhonorowani tytułem Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP, co nas bardzo cieszy w kontekście czasów, w których nam przyszło działać. Istota praworządności i związana z nią idea państwa prawa leżała od początku istnienia naszej szkoły na sercu jej założycieli. Czasy obecne w jeszcze większym stopniu mobilizują nas do szerzenia idei founding fathers Hetmana i dbania o jej właściwe rozumienie. Zaszczytny tytuł jest wynikiem uczestnictwa naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych z zakresu nauk społecznych i sięgania w nich po najwyższe laury. Ranking obejmuje m.in. takie olimpiady jak : Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, czy Olimpiada Wiedzy o Prawie.

 

Staramy się zapalać w uczniach ideę uczestnictwa w olimpiadach, nie tylko jako alternatywny sposób na edukację ale także jako pewien sposób na uczniowskie życie i rodzaj przeżycia przygody intelektualnej. Dla podnoszenia poziomu kultury prawnej uczniów nie tylko rozszerzamy tematykę prawną w ramach wiedzy o społeczeństwie ale także rozpoczęliśmy edukację elementów prawa dla wszystkich uczniów klas drugich liceów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska przeprowadziliśmy w tym roku I edycję Hetmańskiego Konkursu Nauk Społecznych, który się spotkał z szerokim odzewem ze strony szkół regionu.

Stara paremia rzymska głosi ignorantia iuris nocet, chcielibyśmy aby się nigdy nie sprawdziła w życiu naszych absolwentów.  (GK)                                            

Więcej na: https://coptiosh.eu/index.html