zlota szkola calosc 2020

       Matura page 001Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, czas podsumować wyniki tegorocznej matury w ,,Hetmanie” na tle województwa podkarpackiego. Po raz kolejny nasi Uczniowie pokazali, jak świetnie byli przygotowani do egzaminu dającego ,,przepustkę” na uczelnie wyższe. Nasze liceum jest jedyną Szkołą w Tarnobrzegu, w której maturę zdali w maju wszyscy Uczniowie. W naszym porównaniu skupimy się tylko na szkołach województwa podkarpackiego, w których z danego przedmiotu i na określonym poziomie (podstawowym lub rozszerzonym) zdawało przynajmniej 5 uczniów. Jeśli do egzaminu przystąpiło mniej niż 5 uczniów, trudno mówić o ,,wiarygodności” średnich arytmetycznych. Dla przykładu, jeśli maturę zdawało zaledwie 3 uczniów i jeden napisał na 100%, a dwaj pozostali na 40%, wówczas średnia wynosi 60% (to dobra średnia), chociaż dwaj uczniowie z trzech uzyskali słabe wyniki. W taki sposób zestawienia a także rankingi przedstawiane były przez portal liceapolskie.pl. Bardzo cieszymy się, że z przedmiotów obowiązkowych uzyskaliśmy w województwie podkarpackim 2 wynik z języka polskiego i 4 wynik zarówno z języka angielskiego, jak i matematyki. Ciekawostką jest również to, że, gdybyśmy zsumowali wszystkie procentowe wyniki z tych trzech przedmiotów, osiągnęlibyśmy 2 miejsce na Podkarpaciu, przegrywając zaledwie o 1 punkt procentowy z II Liceum w Rzeszowie.

Jeśli chodzi o przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, to wyniki są równie imponujące. Z informatyki byliśmy bezkonkurencyjni w województwie, z matematyki zajęliśmy 2 miejsce, z geografii oraz z chemii 4 lokatę, z historii a także z wiedzy o społeczeństwie uplasowaliśmy się na 5 pozycji. Z pozostałych przedmiotów znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce. To świadczy o tym, że nasza Szkoła świetnie przygotowuje młodzież do egzaminów zarówno z przedmiotów humanistycznych, przez przyrodnicze, aż po ścisłe. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że z informatyki arkusz standardowy pisało 6 uczniów z naszego ,,Hetmana”, a wszystkich uczniów z tarnobrzeskich szkół, którzy przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu, było zaledwie 22. Dodajmy, że w naszym liceum nie ma klasy, która w nazwie ma ukierunkowanie „informatyczna”, bądź „komputerowa”, natomiast co roku nasi uczniowie udowadniają, jak doskonale radzą sobie z tym przedmiotem na egzaminie maturalnym. To pokazuje, że sama nazwa profilu o niczym nie świadczy, a często bywa jedynie „chwytem marketingowym”. Dla odmiany z przedmiotu humanistycznego, jakim jest wiedza o społeczeństwie, uczniowie osiągnęli wynik aż o 73% wyższy od średniej krajowej (w kategorii liceów), a jak wcześniej wspomniano, był to 5 rezultat w województwie. Co jednak warte podkreślenia, gdybyśmy wzięli pod uwagę odsetek uczniów, którzy przystąpili w danej szkole do tego trudnego przedmiotu, nasza placówka wygrałaby w tej klasyfikacji, gdyż zdawało aż 15 uczniów na 65 wszystkich! Bardzo istotne jest również to, że współczynnik zdawalności przedmiotów dodatkowych, przypadający na jedną osobę w naszej Szkole, jest imponujący i jeden z najwyższych na Podkarpaciu. A to ma wpływ na średnie, które, nawet jeśli są nieco niższe, to tylko dlatego, że niemal każdy przedmiot na poziomie rozszerzonym zdawany był przez duży odsetek uczniów. A dla porządku podajemy, że średnie uzyskane w naszym „Hetmanie” z przedmiotów obowiązkowych były wyższe od ogólnopolskich (w liceach) odpowiednio: z matematyki o 31%, z języka polskiego o 24% oraz z języka angielskiego o 17%. Natomiast ze wszystkich przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym wyższe odpowiednio: z WOS o 73%, geografii o 60%, matematyki o 50%, biologii o 41%, informatyki o 39%, chemii o 38%, języka angielskiego o 25%, języka polskiego o 17% oraz z fizyki o 10%.

Tym bardziej gratulujemy naszym tegorocznym Maturzystom świetnych wyników. Już wiemy, że wielu z nich dostanie się na studia medyczne, najlepsze kierunki na uczelniach inżynieryjnych, ekonomicznych czy prawniczych. A wszystkim Nauczycielom trzeba powiedzieć: „dobra robota” i po prostu „tak trzymać”! (pd)