zlota szkola calosc 2020

wiedza o PolsceMiło nam poinformować, iż warunki uczestnictwa w eliminacjach okręgowych LXI edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym spełnili: Tomasz Ryś (III kl.), Łukasz Drabek (II kl.) i Krystian Słowikowski (II kl.). Gratulujemy sukcesu! Tegoroczny blok zmienny olimpiady przeprowadzany jest pod hasłem: "Wyzwania społeczne współczesnego świata". Od uczestników olimpiady oczekuje się szeroko rozumianej orientacji w problemach: politycznych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata.

Celem olimpiady jest rozbudzenie i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania życiem społeczno-politycznym oraz gospodarczym kraju i świata oraz kształtowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia. Organizatorzy dążą do zwiększania aktywności badawczej uczniów, pobudzania twórczego myślenia, wspomagania zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia i do wykonywania zawodu. (GK)

Więcej na http://www.owpsw.edu.pl/